We zijn niet tevredener over ons leven door een hoger minimumloon | Economie

[ad_1]


Hogere uitkeringen en minimumlonen zorgen niet dat we gezonder leven of tevredener zijn. Hulp bieden bij schulden of het goedkoper maken van gezonde producten is daarvoor een beter middel. Dat stelt het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) op basis van onderzoek.

Begin dit jaar zijn zowel uitkeringen – bijvoorbeeld de AOW en de bijstand – als het minimumloon, met zo’n 10 procent verhoogd. Dit moet huishoudens met een krappe beurs helpen om de hoge inflatie het hoofd te bieden, bijvoorbeeld bij het betalen van de energierekening.

Het SCP wilde kijken of het hogere inkomen ook zorgt dat mensen gelukkiger zijn. Dit omdat mensen met een lager inkomen bijvoorbeeld vaak korter leven, meer medicijnen gebruiken en minder tevreden zijn.

Uit het onderzoek blijkt dat een hoger inkomen binnen vier jaar niet leidt tot een betere fysieke of mentale gezondheid. Zo neemt het gebruik van medicijnen niet af, verbetert het geestelijk welzijn niet en zijn mensen niet gelukkiger geworden met hun leven.

Een mogelijke verklaring is dat mensen het extra geld uitgeven aan alcohol of tabak. Ook is het mogelijk dat het langer dan vier jaar duurt voordat de kwaliteit van leven verbetert door een hoger inkomen.

Het SCP ziet meer heil in beleid dat gericht is op specifieke groepen. Dan denkt het bureau aan het helpen van degenen die in de schulden zitten. Ook inzetten op gedragsverandering is belangrijk. Dit kan bijvoorbeeld door mensen te stimuleren meer te bewegen en gezonder te eten.

[ad_2]

https://www.nu.nl/economie/6251056/we-zijn-niet-tevredener-over-ons-leven-door-een-hoger-minimumloon.html