Schreinemacher ziet redelijk eensgezinde EU tegenover China

[ad_1]

De Europese handelsministers zijn volgens Liesje Schreinemacher (Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking) “redelijk eensgezind” in hun opstelling tegenover China. Veel EU-landen willen de banden met China niet doorsnijden maar wel zorgen dat de EU minder kwetsbaar wordt voor risico’s die aan de handelsrelatie kunnen kleven, zei ze na afloop van een vergadering met haar collega’s in Brussel.

Volgens Schreinemacher ziet de EU de noodzaak van een evenwichtige relatie met China. “We moeten aan de ene kant meer zelfvoorzienend worden en ervoor zorgen dat we zelf toegang tot essentiële grondstoffen krijgen. Tegelijk blijft China een belangrijke handelspartner en grote geopolitieke speler die we nodig hebben voor onze verduurzaming.”

Er waren volgens haar veel pleidooien om China niet te “ontkoppelen”, te isoleren. Tegelijk moeten risico’s als het weglekken van nieuwe Europese technologieën naar China, om die voor spionage of militaire doeleinden in te zetten, worden voorkomen.

Wereldmacht China

De opkomende wereldmacht China houdt de gemoederen in de EU flink bezig. China is soms partner, dan concurrent, maar kan zich ook soms als “systeemrivaal” gedragen. De Europese Commissie vindt het tijd voor nieuwe instrumenten om Europese kennis en kapitaal binnen een aantal essentiële Europese sectoren beter te beschermen. Ze heeft aangekondigd met voorstellen over Europese investeringen in ‘gevoelige technologieën’ in andere landen, waaronder China, te komen.

Schreinemacher is benieuwd waar de commissie mee komt. Ze wil weten “wat precies het doel is, of dit het goede instrument is en hoe we dat zouden handhaven”. Ze wijst erop dat Nederland in veel landen een grote investeerder is. “Het is dus belangrijk dat we de vinger aan de pols houden.”

Lees ook: 

Erkens (VVD) pleit voor minder afhankelijkheid van China: ‘Dat kan op twee manieren’

Door: Redactie[ad_2]

https://wnl.tv/2023/05/25/schreinemacher-ziet-redelijk-eensgezinde-eu-tegenover-china/