Schiphol beschermt personeel onvoldoende tegen uitstoot

[ad_1]

Schiphol beschermt zijn personeel onvoldoende tegen blootstelling aan schadelijke vliegtuiguitstoot. Dat concludeert de Nederlandse Arbeidsinspectie, die ook vindt dat de plannen van de luchthaven om die blootstelling te minimaliseren onvoldoende zijn. De gebreken komen naar voren in een ontwerpbesluit van de Arbeidsinspectie. Schiphol kan daarop nog een zienswijze geven, voordat de toezichthouder tot een definitief besluit komt.

De Arbeidsinspectie dringt er bij Schiphol op aan om “adequate arbeidsmiddelen” in te zetten om personeel veiliger te laten werken. Ook de mate en duur van de blootstelling moeten naar beneden. Dat kan onder meer door vliegtuigen emissievrij te laten taxiën op de luchthaven, door de inzet van zogeheten taxibots die de vliegtuigen over het terrein kunnen verplaatsen.

Het plan is om dat in 2030 voor elkaar te hebben, maar de Arbeidsinspectie mist een uitwerking daarvan in een plan van aanpak. Ook de manier waarop Schiphol de schadelijke stoffen waaraan personeel wordt blootgesteld wil terugdringen, ontbreekt daarin. In het plan van aanpak is “niet aangegeven binnen welke termijn welke maatregelen zullen worden genomen”, concludeert de inspectie.

De toezichthouder geeft Schiphol tot het einde van dit jaar de tijd om zijn plan van aanpak verder uit te werken. Voor wat betreft de uitstoot van de vliegtuigen, dient de luchthaven uiterlijk eind 2024 “een volledig gefaseerd plan opgesteld te hebben”.

‘Het moet sneller en beter’

Schiphol zelf spreekt van een “niet te negeren spiegel” die de Arbeidsinspectie de luchthaven voorhoudt. “Duidelijk is dat de arbeidsomstandigheden op Schiphol beter moeten. Dat is ook prioriteit in de nieuwe koers die we zijn gaan varen. Medewerkers moeten een gezonde werkplek hebben. Natuurlijk zijn er in de loop der jaren verbeteringen doorgevoerd, maar het moet sneller en beter”, aldus Schiphol-topman Ruud Sondag.

De luchthaven probeert de blootstelling aan de schadelijke uitstoot naar eigen zeggen al te verminderen. Zo laat Schiphol vliegtuigen met minder motoren taxiën. Ook worden maatregelen getroffen om de afstand tussen de bron van de uitstoot en medewerkers te vergroten. Verder onderzoekt Schiphol hoe de luchtkwaliteit verbeterd kan worden.

Arbeidsinspectie

Het is niet de eerste keer dat de arbeidsomstandigheden op Schiphol onder het vergrootglas van de Arbeidsinspectie liggen. De toezichthouder eiste in maart dat zes bedrijven die de bagageafhandeling op de luchthaven regelen per direct hulpmiddelen moeten inzetten voor medewerkers die zwaar sjouwwerk doen.

Lees ook: 

Vliegen moet duurzamer, maar tegen welke prijs? ‘Tickets worden honderden euro’s duurder’

Door: Redactie[ad_2]

https://wnl.tv/2023/05/30/inspectie-schiphol-beschermt-personeel-onvoldoende-tegen-uitstoot/