Ruttes voorstel voor vluchtelingenquotum vooral voelbaar bij Syriërs