Rabobank: ‘Dit jaar dalen huizenprijzen met 4 procent, maar bodem is in zicht’ | Economie

[ad_1]


Dit jaar dalen de huizenprijzen met 4,2 procent, verwachten economen van de Rabobank. Wel denkt de bank dat de prijzen mede door onvoldoende nieuwbouw in 2024 niet veel verder zullen dalen.

Ondanks de hogere hypotheekrentes en hoge inflatie zien economen van de bank koopwoningen betaalbaarder worden. “Dat komt door lagere huizenprijzen en stijgende lonen”, zegt woningmarkteconoom Stefan Groot van RaboResearch.

Groot denkt ook dat de kapitaalmarktrentes, waarop hypotheekverstrekkers hun rentes baseren, in de loop van het jaar weer iets zullen dalen. Dat zou op termijn een iets gunstigere hypotheekrente kunnen opleveren.

Een jaar geleden was de huizenmarkt nog oververhit en gingen de huizenprijzen hard omhoog. Maar in de zomer zette een prijsdaling in. Dat gebeurde toen de hypotheekrentes snel begonnen op te lopen, de energielasten stegen en de inflatie opliep.

De Rabobank-economen hadden eerder een prijsdaling van 3 procent voor dit jaar voorspeld, maar hebben dit percentage nu dus bijgesteld.

‘Huizenprijzen stabiel in 2024’

Maar Groot denkt dat de bodem in zicht is. “Voor 2024 gaan we uit van een prijsdaling van 1,5 procent op jaarbasis. Die daling is het gevolg van de prijsontwikkeling in 2023. We verwachten dat de huizenprijzen gedurende dat jaar min of meer stabiel blijven.”

Een van oorzaken is volgens hem dat het aanbod van woningen achterblijft bij de vraag, doordat de nieuwbouw onvoldoende op gang komt. Groot voorziet geen woningmarktcrisis, zoals die van tien jaar geleden.

“Verkopers hebben wat meer vet op de botten door de grote prijsstijgingen van de afgelopen jaren, de aangescherpte leennormen en de aflosverplichting. We denken dat de markt daardoor toch meer in beweging blijft.”

[ad_2]

https://www.nu.nl/economie/6255208/rabobank-dit-jaar-dalen-huizenprijzen-met-4-procent-maar-bodem-is-in-zicht.html