Provincies in het noorden geven per inwoner veel meer uit dan die in de Randstad | Economie

[ad_1]


De provinciebesturen in het noorden van het land en Zeeland geven per inwoner veel meer uit aan bijvoorbeeld het ov en natuurbeheer dan die in de Randstad. Zo liggen de uitgaven in Groningen vier keer zo hoog als in Noord-Holland, blijkt uit cijfers van statistiekbureau CBS over 2021.

Dit komt onder meer doordat de provincies in dunbevolkte regio’s meestal verantwoordelijk zijn voor het openbaar vervoer, terwijl deze taken in de Randstad vaak op het bordje van gemeenten liggen.

Ook speelt mee dat bijvoorbeeld Friesland en Drenthe weinig inwoners hebben, maar wel groot zijn. Daardoor moeten ze veel natuurgebieden onderhouden; een taak die bij de provincie ligt. Zo geeft Drenthe per inwoner tien keer zo veel uit aan natuurbeheer als Zuid-Holland.

De provinciale uitgaven zijn in Groningen het hoogst, met 727 euro per inwoner per jaar. Dat is vier keer zo veel als in Noord-Holland (185 euro). In Friesland, Zeeland en Drenthe zijn de uitgaven per persoon bijna 600 euro per jaar, terwijl Zuid-Holland maar net de 200 euro aantikt.

Tegenover de hogere uitgaven staan ook hogere inkomsten. Groningen ontvangt per inwoner ruim 700 euro per jaar. In Noord- en Zuid-Holland is dat ongeveer 200 euro. Dit betekent overigens niet dat Groningers ook de meeste belasting betalen. Bij veel provincies komt het grootste deel van de inkomsten uit het Provinciefonds, dat wordt gefinancierd door het Rijk.

De provinciale belasting – meestal motorrijtuigenbelasting – is met gemiddeld 131 euro per inwoner per jaar het hoogst in Flevoland. In Zuid-Holland is deze het laagst: 78 euro per persoon.

[ad_2]

https://www.nu.nl/economie/6253308/provincies-in-het-noorden-geven-per-inwoner-veel-meer-uit-dan-die-in-de-randstad.html