Pelt speelt met plannen om Stationsstraat deels af te sluiten: “Er is te veel verkeer dat er niet thuishoort” (Pelt)

[ad_1]

Volgens het huidige voorstel zou de Stationsstraat afgesloten worden voor gemotoriseerd verkeer vanaf het kruispunt met de Slagmolenstraat tot aan de kruising van de Saxbylaan en het Kavelstraatje.© gvb

Pelt

Zal de Stationsstraat in Neerpelt in het najaar gedeeltelijk afgesloten worden voor doorgaand verkeer ter hoogte van de WICO Campus? De gemeente voert hierover in elk geval overleg met de schooldirectie en politie als mogelijke oplossing voor de toenemende verkeersdrukte.

Geert Van Baelen

[ad_2]

https://www.nieuwsblad.be/cnt/dmf20230304_94625408