overweeg vleestaks voor halen klimaatdoelen

[ad_1]

In de stikstofdiscussie wordt de veestapel vaak genoemd, maar ook om de klimaatdoelen te halen is het “onvermijdelijk” dat in Nederland minder koeien, varkens en kippen worden gehouden. Dat schrijven ambtenaren in een belangrijk adviesrapport aan klimaatminister Rob Jetten.

Ook is het noodzakelijk dat Nederlanders minder vlees- en zuivelproducten gaan eten. “Omdat anders het probleem wordt geëxporteerd.” De commissie zegt dat het kabinet invoering van een consumptiebelasting op vlees en zuivel moet overwegen. “De opbrengst van deze belasting kan vervolgens worden gebruikt om de Nederlandse landbouwsector te helpen om verder te verduurzamen.”

Effect ‘valt in praktijk tegen’

De ambtenaren schrijven in het beleidsonderzoek dat het effect van innovaties en andere maatregelen, waarbij de veestapel niet wordt verkleind, “in de praktijk vaak tegenvalt”. Bovendien zijn sommige maatregelen die CO2 besparen weer niet goed voor het dierenwelzijn. “Het is bijvoorbeeld maatschappelijk gewenst om een koe te laten grazen in de wei, maar hierdoor wordt minder methaanemissie afgevangen in de stal.” Al met al leveren andere maatregelen een beperkte CO2-besparing op.

Veestapel

“In alle gevallen is daarom een daling van de omvang van de veestapel onvermijdelijk om de klimaatdoelen te realiseren”, aldus de ambtenaren, onder leiding van AFM-baas Laura van Geest. Tegelijkertijd moeten boeren die blijven, genoeg perspectief krijgen om schoon en groen te kunnen boeren.

Om te voorkomen dat de problemen zich door regels in Nederland alleen maar verplaatsen, moet ook het consumptiegedrag van Nederlanders veranderen, schrijven de ambtenaren. De keuzes die Nederlanders in de supermarkt en in restaurants maken, leiden tot hoge uitstoot. Dat “is niet houdbaar in een klimaatneutrale samenleving”.

Lees ook: 

Sigrid Kaag (D66) niet in paniek over houding GL en PvdA: ‘Tot nu toe stemmen ze bijna altijd voor’

Door: Redactie[ad_2]

https://wnl.tv/2023/03/13/advies-aan-kabinet-overweeg-vleestaks-voor-halen-klimaatdoelen/