Ouderenzorg naar rechter: ‘financiële situatie wordt onhoudbaar’

[ad_1]

Ruim 250 organisaties voor ouderenzorg spannen volgens branchevereniging van zorgorganisaties ActiZ een kort geding aan tegen verscheidene zorgkantoren, die per regio de langdurige zorg regelen. Ze stappen naar de rechter omdat ze vrezen voor de continuïteit, toegankelijkheid en kwaliteit van zorg voor hulpbehoevende senioren.

Het draait om het inkoopbeleid voor de komende twee jaar van de kantoren van de verzekeraars VGZ, Zilveren Kruis, CZ, Menzis, Zorg en Zekerheid en Salland. Zij zouden onder meer onvoldoende rekening houden met de stijgende kosten voor de sector.

En die heeft het volgens de site van ActiZ al zo zwaar. “Door de stapeling van maatregelen en kostenstijgingen dreigt de financiële situatie voor verpleeghuisorganisaties onhoudbaar te worden. Er is sprake van hoge inflatie, hoge huren, hoge energiekosten en stijgende rentelasten. En er zijn extra (investerings)kosten vanwege digitalisering en bouw en verbouw vanwege duurzaamheidseisen.” De organisatie verwijt het kabinet ook “forse besparingen”.

Al eerder bezwaar

ActiZ-leden tekenden al eerder bezwaar aan tegen het inkoopbeleid dat op 1 juni bekend werd. “Ondanks alle oproepen en pogingen van ActiZ en haar leden om te komen tot passende financiële kaders en passend inkoopbeleid is er niets veranderd. Dit betekent dat veel zorgorganisaties volgend jaar te maken krijgen met financiële tekorten”, aldus de branchevereniging.

De behandeling van het kort geding heeft plaats op 28 september, zegt ActiZ.

Lees meer:

Advies aan kabinet: bezuinig tot 2,7 miljard euro op ouderenzorg

Door: Redactie[ad_2]

https://wnl.tv/2023/07/28/ouderenzorg-naar-rechter-financiele-situatie-wordt-onhoudbaar/