Ooievaars redden het voortaan zonder palen of kunstnesten

[ad_1]

Het gaat zo goed met de ooievaars in Nederland, dat het niet meer nodig is om kunstnesten te plaatsen of hoge palen waarop ooievaars een nest kunnen bouwen. Ooievaars kunnen heel goed zelf een nest bouwen en in delen van het land waar ze dat niet doen is de biotoop kennelijk niet geschikt voor de vogels. Dat zeggen Vogelbescherming Nederland en STORK, kennisorganisatie voor ooievaars.

In de jaren zestig van de vorige eeuw was de ooievaar vrijwel uitgestorven in Nederland. De Vogelbescherming startte een fokprogramma, waardoor de populatie aan het eind van de vorige eeuw weer toenam.

Rond die tijd was het zeer gewenst om ooievaarspalen te plaatsen. Ooievaars keren vaak jarenlang terug naar hetzelfde nest. In Nederland zijn zowel zelfgebouwde nesten van ooievaars als kunstnesten beschermd. Voor het verwijderen van een nest of een nestpaal is een vergunning nodig.

1.600 broedparen

Inmiddels zijn er weer ongeveer 1.600 broedparen. Vogelbescherming en STORK stellen dat het niet nodig is om een soort waar het goed mee gaat te bevoordelen boven andere soorten door extra nestruimte aan te bieden.

Ooievaarspalen en kunstnesten in kwetsbare natuurgebieden zijn al helemaal ongewenst volgens de vogelkenners. De meeste ooievaars vertrekken binnenkort weer naar het zuiden. Op sommige akkers zijn nu grote groepen ooievaars te zien, die zich verzamelen voor de grote reis.

Lees ook:

Ooievaars nieuwe dreiging voor treinverkeer

Door: Steve Oosterkamp[ad_2]

https://wnl.tv/2023/08/18/ooievaars-redden-het-voortaan-zonder-palen-of-kunstnesten/