Onderwijsminister mag sneller ingrijpen bij misstanden

[ad_1]

Scholen die zich niet aan de regels houden, kunnen eerder te maken krijgen met sancties. Dinsdag wordt de wet van kracht die demissionair onderwijsminister Mariëlle Paul meer bevoegdheden geeft om in te grijpen bij ernstige misstanden.

Dat was eerst alleen toegestaan als de kwaliteit van het hele onderwijsstelsel in gevaar zou komen. Nu mag dat ook bijvoorbeeld als de veiligheid in het geding is. Het kan dan bijvoorbeeld gaan over gedrag en omgangsvormen op scholen.

Een van de opdrachten van middelbare scholen en basisscholen is om leerlingen te onderwijzen op het gebied van burgerschap. Zo moeten ze uitleggen hoe de democratie werkt en waarom. Met de nieuwe wet mag de minister ook ingrijpen als scholen op dit vlak ernstig tekortschieten. In zo’n geval mag Paul een aanwijzing geven, de zwaarste maatregel die ze een school kan opleggen. De minister kan dan de bekostiging stopzetten als scholen hier geen gehoor aan geven.

Lees ook:

Inflatie in Nederland neemt verder af, naar 4,6 procent

 

Door: Redactie[ad_2]

https://wnl.tv/2023/08/01/onderwijsminister-mag-sneller-ingrijpen-bij-misstanden/