Nieuwe ecotunnel onder Heidestraat-Zuid goed nieuws voor otters (Kapellen)

[ad_1]

Otters krijgen ecotunnel.© Shutterstock

Kapellen

Onder de Heidestraat-Zuid wordt een ecotunnel aangelegd en dat is goed nieuws voor onder meer de otter. Die komt in de regio steeds meer voor.

In de Heidestraat-Zuid wordt het fietspad verder aangelegd. Dat is meteen een goede gelegenheid om een ecologisch knelpunt op te lossen.  

De Antitankgracht vormt een belangrijke ecologische verbinding tussen verschillende aangrenzende natuurgebieden en komt in aanmerking als otterhabitat. De otter is een zeldzame soort waarvoor Vlaanderen een soortbeschermingsprogramma opmaakte met subsidiemogelijkheden.

De huidige duiker in de Heidestraat-Zuid wordt behouden omwille van zijn erfgoedwaarde. Er komt wel een nieuwe ecotunnel. De kosten hiervoor worden geraamd op 93.744,75 euro, inclusief btw. Het project wordt voor 70 procent gesubsidieerd. Het overige deel wordt gedragen door verschillende partners en dat zorgt ervoor dat de kostprijs voor Kapellen beperkt is.

(evdw)

[ad_2]

https://www.nieuwsblad.be/cnt/dmf20230522_92194212