Nieuwe aanpassing huurtoeslag pakt iets minder slecht uit voor huurders | Economie

[ad_1]


Komend jaar krijgen nog eens 116.000 mensen huurtoeslag doordat de maximale huurgrens wordt afgeschaft en de maximum leeftijd wordt verhoogd van 21 jaar naar 23 jaar. Een eerder voorgestelde en meer ingrijpende aanpassing van de huurtoeslag gaat niet door. Dat zou voor een grote groep huurders te veel pijn doen.

De plannen staan in een nieuwe aanpassing van de huurtoeslag die woonminister Hugo de Jonge voorstelt.

Het kabinet wil het toeslagensysteem stap voor stap afbouwen en in eerste instantie eenvoudiger maken. Afgelopen zomer deed De Jonge een voorstel voor aanpassing van de huurtoeslag. Hierbij zou bijvoorbeeld niet meer naar het huurbedrag gekeken worden voor de hoogte van de huurtoeslag, maar naar gemiddelde bedragen. Dat idee is nu geschrapt.

De Raad van State waarschuwde in januari voor de effecten van het eerdere voorstel, vooral omdat het de koopkracht van veel huurders negatief zou beïnvloeden. Het Nibud berekende dat twee op de drie huurtoeslagontvangers erop achteruit zouden gaan, tot ongeveer 100 euro per maand.

In het nieuwe voorstel gaat de huurtoeslag voor ongeveer 1 miljoen mensen met 10 euro omlaag. Dat komt onder meer doordat er een extra eigen bijdrage van 4 euro komt en doordat er geen vergoeding meer zal zijn voor servicekosten.

In totaal krijgen nu ongeveer 1,5 miljoen mensen huurtoeslag. Doordat het maximum huurbedrag vervalt en mensen tot 23 jaar in plaats van 21 jaar in aanmerking komen voor huurtoeslag, ontvangen nog eens 116.000 mensen straks ook huurtoeslag. Zij gaan er ongeveer 172 euro op vooruit.

De Jonge erkent dat eerdere voorstel het niet eenvoudiger maakte

De Jonge erkent in een reactie nu dat zijn eerder voorgestelde aanpassing van de huurtoeslag het toeslagensysteem niet eenvoudiger zou maken, terwijl dat wel de bedoeling was.

Volgens de minister wordt nog hard gewerkt aan het plan van de coalitie voor een ander toeslagensysteem. “De verschillende toeslagen hebben als voordeel dat je mensen helpt met een laag inkomen en als nadeel dat die erg ingewikkeld zijn en dat er te vaak terugvorderingen zijn die mensen erg in de problemen kunnen brengen.”

[ad_2]

https://www.nu.nl/economie/6251778/nieuwe-aanpassing-huurtoeslag-pakt-iets-minder-slecht-uit-voor-huurders.html