Miljoen Nederlanders, onder wie 230.000 kinderen, onder armoedegrens in 2024 | Economie

[ad_1]


Als de laagste inkomens het in 2024 moeten stellen zonder de tijdelijke toeslagen (zoals die voor energie) belanden veel Nederlanders in de armoede. Volgens een schatting van het Centraal Planbureau (CPB) zitten volgend jaar 995.000 Nederlanders, onder wie veel kinderen, onder de armoedegrens.

De armoede neemt komend jaar weer behoorlijk toe, verwacht het CPB. Waar nu nog 4,7 procent van de Nederlanders in armoede leeft, zal dat percentage volgend jaar stijgen tot 5,8 procent. Volgend jaar groeit 7,1 procent van alle kinderen op in armoede, tegen 6,1 procent in 2023.

De stijging van het aantal Nederlanders in armoede is het gevolg van het aflopen van een paar maatregelen, zoals de energietoeslag van de gemeenten. De afgelopen jaren nam de armoede juist wat af.

Armoede houdt in dat je niet veel, maar nét genoeg geld hebt. Van dat geld moet je kunnen eten, drinken en wonen. Maar ook een sportlidmaatschap afsluiten en een korte vakantie boeken. Voor een eenpersoonshuishouden ligt de armoedegrens dit jaar op 1.508 euro per maand, in 2024 op 1.573 euro.

De overheid wil het aantal kinderen dat in armoede leeft halveren ten opzichte van 2015. Maar het CPB denkt niet dat dat gaat lukken, gezien de toename van het aantal Nederlanders in armoede komend jaar. En zoals het er nu voor staat, groeit de armoede daarna door tot 6,4 procent van de bevolking en 8,3 procent van de kinderen in 2031.

‘Structurele maatregelen nodig tegen armoedeval’

“Er moet wat gebeuren als je het doel om de armoede te halveren wil halen”, zegt CPB-directeur Pieter Hasekamp. Hij ziet dat energietoeslagen hebben voorkomen dat de armoede toenam. “Maar voor komend jaar worden meer structurele maatregelen gevraagd, die gericht zijn op lagere inkomens.”

Volgens Hasekamp kun je denken aan verhoging van toeslagen of bijvoorbeeld het nogmaals verhogen van het minimumloon. Dan gaan namelijk ook automatisch de uitkeringen, zoals bijstand en wajong, omhoog. “De verhoging van het minimumloon begin dit jaar is door de inflatie alweer ingehaald.” De CPB-directeur benadrukt dat mogelijke maatregelen natuurlijk politieke keuzes zijn.

Het kabinet laat in reactie op het CPB-bericht weten hard te werken aan gerichte maatregelen voor de lagere inkomens. Die moeten opgenomen worden in de voorjaarsnota, die vóór 1 juni af moet zijn. Aan wat voor concrete maatregelen wordt gedacht, is nog niet duidelijk.

Koopkracht weer wat omhoog, maar niet voor iedereen

Het planbureau was donderdag behoorlijk positief over de veerkracht van de economie en de ontwikkeling van de koopkracht. Dit jaar zal de koopkracht nog licht achteruitgaan (0,2 procent), maar door de hogere lonen zal die in 2024 weer met 2 procent groeien. Dit komt door loonstijgingen.

Die inhaalslag bereikt alleen niet alle inkomensgroepen. Dat zit ‘m bijvoorbeeld in kosten voor energie. Die liggen ondanks het prijsplafond nog steeds een stuk hoger dan voor de energiecrisis.

Economie blijft ook in moeilijke jaren groeien

Met een percentage van 1,6 blijft de economie dit jaar voorzichtig groeien. Voor 2024 verwacht het CPB een groei van 1,4 procent. Hoewel het planbureau positief is over de weerbaarheid van de Nederlandse economie zijn die groeicijfers veel lager dan de afgelopen jaren, toen twee jaar op rij de economie met meer dan 4 procent groeide.

Dat betekent niet dat er geen gevaren meer op de loer liggen. Een strenge winter zou de energieprijzen weer flink kunnen opdrijven, waarschuwt het CPB. Het planbureau denkt dat gasprijzen dan weer kunnen stijgen naar het niveau van afgelopen herfst. Als dat gebeurt zou de inflatie in 2024 dan ook niet op 3, maar op 6 procent uitkomen. Bovendien zou onze koopkracht dan ook licht dalen.

Hasekamp hoopt dat het kabinet dit voorjaar ook alvast kijkt naar maatregelen voor een eventuele strenge winter. “Daarmee voorkom je dat je straks alsnog moet ingrijpen terwijl je met je rug tegen de muur staat.”

[ad_2]

https://www.nu.nl/economie/6254527/miljoen-nederlanders-onder-armoedegrens-in-2024-onder-wie-230000-kinderen.html