Kabinet pakt meer regie om industrie sneller te verduurzamen

[ad_1]

De industrie moet sneller verduurzamen, vindt het kabinet. Om daarin meer sturend op te treden is een nationaal programma opgesteld door de ministers Micky Adriaansens (Economische Zaken), Rob Jetten (Klimaat en Energie) en staatssecretaris Vivianne Heijnen (Infrastructuur). Op die manier komt er ook meer samenhang tussen de vele initiatieven die er al zijn en in voorbereiding zijn, is de gedachte.

Door via het programma alle partijen bij elkaar te brengen “nemen we sneller betere besluiten en zorgen we dat ze op de juiste manier en in de juiste volgorde worden uitgevoerd”, zegt Adriaansens. Ze wijst erop dat grote bedrijven nu soms wachten met hun plannen en investeringen om te verduurzamen omdat niet duidelijk is of er genoeg netcapaciteit of groene energie beschikbaar is. Tegelijk willen netbeheerders vaak juist eerst weten hoeveel er nodig is om de nieuwe infrastructuur aan te leggen, aldus de minister.

Het kabinet richt zich eerst op de vijf regio’s waar veel industriële bedrijven zijn: Noord-Nederland, het Noordzeekanaalgebied, Rotterdam-Moerdijk, Zeeland-West-Brabant en Chemelot in Limburg. Daar is snel veel winst te halen met de aanpassingen in de nieuwe netwerken en dat zal naar verwachting weer veel groene bedrijven trekken.

Branchevereniging Koninklijke Vereniging van de Nederlandse Chemische Industrie (VNCI) is blij dat het kabinet stuurt op het versnellen van verduurzaming. Volgens voorzitter Paul de Krom liggen plannen van bedrijven al klaar, maar zijn er belemmeringen die uitvoering in de weg zitten. “Voor verduurzaming is bijvoorbeeld elektriciteit nodig, maar het net zit vol.” Ook hangt het volgens hem af van de beschikbaarheid van groene energie en van vergunningverleningen. Het kabinet wil een snellere vergunningverlening mogelijk maken.

Industrieterrein Chemelot in Geleen geeft aan graag mee te werken aan de verduurzaming van de industrie. Om fossiele grondstoffen als gas te vervangen door duurzame alternatieven is volgens Chemelot “gigantisch veel stroom nodig”.

Ook branchevereniging voor de technologische industrie FME steunt het kabinetsplan. Een woordvoerster laat weten blij te zijn met de snellere vergunningverlening, maar wel duidelijkheid te missen voor betrokken partijen.

Lees ook: 

Industrie in Nederland moet verduurzamen, maar ‘verantwoordelijkheid ligt bij de bedrijven zelf’

Door: Redactie[ad_2]

https://wnl.tv/2023/03/25/kabinet-pakt-meer-regie-om-industrie-sneller-te-verduurzamen/