Eurostat: EU-bevolking daalt 6 procent in 2100, Nederland groeit

[ad_1]

Het aantal inwoners van de Europese Unie zal aan het eind van deze eeuw met 27,3 miljoen zijn afgenomen ten opzichte van 1 januari 2022, schat het Europees statistiekbureau (Eurostat). Begin vorig jaar telde de EU ongeveer 447 miljoen inwoners maar op 1 januari 2100 zijn het er nog 420 miljoen. Nederland gaat tegen die Europese ontwikkeling in. Volgens Eurostat zal de Nederlandse bevolking in 2100 juist 4,1 procent zijn gegroeid.

De prognoses van Eurostat zijn gebaseerd op een reeks aannames voor toekomstige niveaus van vruchtbaarheid, sterfte en migratie. Het bureau wijst erop dat er veel oversterfte was in de coronajaren 2020 en 2021. Daarna herstelde de bevolkingsgroei in de EU terwijl begin vorig jaar ook een massale toestroom van vluchtelingen uit Oekraïne op gang kwam vanwege de Russische inval. Voor de hele EU van 27 landen verwacht het bureau eerst nog een piekjaar in 2026 met 453 miljoen inwoners.

Minder jongeren, meer 65+

Maar daarna krimpt de EU-bevolking. Er overlijden dan meer mensen dan dat er baby’s worden geboren en ook de migratie van buiten de EU neemt af, verwacht Eurostat. Het Centraal Bureau van de Statistiek verwacht dat de Nederlandse bevolking de komende vijftig jaar in Nederland juist nog blijft groeien, vooral door immigratie.

De EU zal in 2100 uit minder kinderen en jongeren tot 19 jaar en meer 65-plussers bestaan. Niet alleen het aandeel jongeren in de hele bevolking neemt de komende decennia af (van 20 naar 18 procent), maar vooral ook het aandeel van mensen in de werkende leeftijd (20-64 jaar), van nog 59 procent in 2022 tot 50 procent in 2100. Daar staat een verdere vergrijzing van de maatschappij tegenover. Nu is 15 procent van de EU-burgers tussen de 65 en 79 jaar, maar aan het eind van de eeuw 17 procent, terwijl het aandeel van de 80-plussers naar verwachting meer dan zal verdubbelen, van 6 naar 15 procent.

Lees ook:

Van der Burg: opvangplekken asielzoekers na 1 juli nog niet rond

Door: Redactie[ad_2]

https://wnl.tv/?p=301683