Een jaar geleden werd Liese gediagnosticeerd met MS: “Stoppen met plannen? Dat doe ik niet. Ik ga àlles uit het leven halen” (Hasselt)