De Jonge wil stijging huren in vrije sector langer maximeren

[ad_1]

Het demissionaire kabinet wil dat de jaarlijkse huurverhogingen in de vrije sector de komende jaren beperkt blijven. Door een initiatiefwet van de PvdA is de huurprijsstijging voor de duurdere huurhuizen (boven de ruim 800 euro per maand) sinds mei 2021 aan banden gelegd, maar deze maatregel loopt op 1 mei 2024 af. Woonminister Hugo de Jonge wil deze maximering verlengen tot 1 mei 2027, schrijft hij in een Kamerbrief. Uit een analyse blijkt dat veel verhuurders hun huren nog steeds te veel verhogen.

Tot en met vorig jaar mochten de huren in de vrije sector niet harder stijgen dan de inflatie plus 1 procentpunt. Vanaf dit jaar wordt ook gekeken naar de gemiddelde loonstijging die wordt afgesproken in cao’s. Valt die lager uit dan de inflatie, dan wordt die maatgevend voor de maximale huurstijging. Na 2024 wil De Jonge alleen nog uitgaan van de loonontwikkeling. De wet regelt ook dat verhuurders woningverbetering niet mogen aangrijpen om de huren toch fors te verhogen.

Hoge huurstijging

Voor 2021 was er geen enkele rem op de prijsverhoging in de vrije huursector, waardoor huurders soms te maken kregen met hoge of zelfs extreme huurstijgingen. Volgens De Jonge komt uit de evaluatie van de initiatiefwet naar voren dat in de vrije sector nog steeds sprake is van te hoge huurstijgingen. Want ondanks de nieuwe wet is het aantal huurverhogingen dat (iets) boven de toegestane maximering uitkomt, zelfs toegenomen in 2021 en 2022. Wel is er een daling te zien bij de zeer hoge huurverhoging.

Volgens de Jonge heeft de wet toch een beschermende werking en is het nodig om de maximering te verlengen. Het is niet helemaal duidelijk waarom huurders toch een te hoge huurstijging accepteren. De Huurcommissie kreeg niet echt veel extra procedures te verwerken, wat wel de verwachting was. Mogelijk zijn huurders niet goed bekend met de nieuwe wet of willen zij geen problemen krijgen met hun huurbaas.

De tijdelijke verlenging is volgens de minister ook nodig, omdat die dan aansluit op allerlei andere maatregelen die in de maak zijn om huurders beter te beschermen. De vrije sector bestaat nu uit 522.000 woningen.

Lees ook:

CBS: WOZ-waarde bereikt recordhoogte

Door: Redactie[ad_2]

https://wnl.tv/2023/07/13/de-jonge-wil-stijging-huren-in-vrije-sector-langer-maximeren/