Advies VNG aan gemeenten: laat financiële tekorten zien

[ad_1]

De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) adviseert haar leden om in de begroting vanaf 2026 de financiële tekorten duidelijk te laten zien. Zo kunnen de gemeenten aan het Rijk laten merken dat ze niet genoeg geld hebben om hun taken uit te voeren.

Het advies is ongebruikelijk en uitzonderlijk, zo zegt directeur van de VNG, Leonard Geluk, in een brief aan de leden. Het presenteren van een niet-sluitende meerjarenraming past eigenlijk niet in het voor gemeenten gebruikelijke degelijke financieel beleid”, aldus Geluk. “Het is echter een uitzonderlijke situatie waarin gemeenten zich nu bevinden.”

Door een niet-sluitende begroting te maken, kunnen “de gevolgen van de keuzes van het kabinet te laten zien”. Ook wil de VNG zo voorkomen dat er meer bezuinigingen in gang worden gezet.

Gemeentefonds

Gemeenten halen een aanzienlijk deel van hun inkomsten uit het gemeentefonds van de Rijksoverheid. Volgens de voorjaarsnota is er vanaf 2026 structureel 3 miljard euro minder beschikbaar voor de decentrale overheden. De VNG wil dat er vóór de miljoenennota duidelijkheid is over de gevolgen van de bezuinigingen.

Eerder bleek uit een analyse van de vereniging dat het merendeel van de gemeenten met structurele begrotingstekorten te maken krijgt in 2026, met name op het gebied van het dragen van de eigen lasten en het hebben van een buffer om tegenvallers op te vangen.

Lees ook:

Bijna twee miljoen Nederlanders hebben onvoldoende voorzieningen in de buurt

Door: Redactie[ad_2]

https://wnl.tv/2023/07/17/advies-vng-aan-gemeenten-laat-financiele-tekorten-zien-aan-het-rijk/