Aanvragen extra kinderbijslag voor ziek kind wordt eenvoudig

[ad_1]

Voor ouders van kinderen die langdurige zorg nodig hebben wordt het eenvoudiger om dubbele kinderbijslag te krijgen. Ongeveer 30.000 gezinnen hebben daar recht op, maar een op de tien maakt er geen gebruik van. Daarom wil minister Karien van Gennip (Sociale Zaken) dat ouders voor wie dat geldt, dit extra geld automatisch gaan krijgen.

Volgens Van Gennip lopen ouders de extra kinderbijslag mis, omdat ze het niet weten, omdat ze het druk hebben met de zorg voor hun kind, of omdat ze ten onrechte bang zijn dat zij het geld misschien weer moeten terugbetalen. De minister vindt het belangrijk dat zij wel gebruikmaken van de extra toelage, omdat deze groep vaak hoge kosten moet maken.

Privacy

Daarom worden gegevens in de systemen van de Kinderbijslagwet (AKW) en de Wet langdurige zorg (Wlz) vanaf april volgend jaar naast elkaar gelegd. Ouders hoeven de toeslag dan niet meer zelf aan te vragen maar krijgen die automatisch. De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) heeft al laten weten dat deze aanpak kan binnen de privacywetgeving, aldus een woordvoerder.

Het kabinet heeft, vooruitlopend op de wetswijzigingen, besloten om ouders die nu recht hebben op dubbele kinderbijslag, daar al per brief over te informeren. Als zij voor 1 april een aanvraag indienen, krijgen zij voor heel 2023 dubbele kinderbijslag.

Lees ook:

VVD wil korten op kinderbijslag van ouders die kind laten ontsporen

Door: Steve Oosterkamp[ad_2]

https://wnl.tv/2023/02/17/het-wordt-makkelijker-om-extra-kinderbijslag-te-krijgen-voor-ernstig-ziek-kind/